28 Oktyabr tarixində Skal Baku klubunun aylıq toplantısı Park İnn Oteldə baş

tutdu. Toplantıda görülmüş və planda olan işlər müzakirə olundu.